Antje tytgat

Zorg voor Oostende

Ik ben mama van 2 sportieve zonen (Risa en Aaron), gehuwd met Steven Vandenabeele. Samen wonen we in Oostende...

Ik haal voldoening uit dienstbaarheid. “Kwalitatieve zorg resulteert in kwalitatief leven, in welke fase dan ook.”

Iedereen heeft recht op betaalbare, kwaliteitsvolle en persoonlijke zorg. Elke mens werkt aan een eigen sterke toekomst, zonder betuttelen. Zoals mijn grootvader steeds zei: ‘Geef geen vis, leer ze vissen!’, ben ik ervan overtuigd dat iedereen over voldoende middelen moet beschikken om aan zijn eigen toekomst te timmeren. Iedereen moet de kans krijgen om zelf zijn levenslijn naar eigen wensen in te vullen. Autonoom zolang het kan, omkaderd waar nodig. Steeds volgens eigen wensen en noden. Eigen beslissingsrecht is hier de belangrijkste pijler.

18 jaar lang heb ik mij, via JCI Oostende, ingezet voor de gemeenschap. Nu sta ik klaar om me volledig te engageren voor onze prachtige stad Oostende. Vanaf onze beloftevolle jongeren tot de talrijke waardevolle ouderen.

Dit was ook mijn belangrijkste motivatie om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018, op plaats 35 van Open VLD (lijst 6). Een toegankelijke stad is voor mij een strijdpunt. Daarnaast wens ik ook het correcte gebruik van dienstencentra en ondersteuning voor mantelzorgers te onderstrepen. Het mogelijk maken om comfortabel thuis te blijven wonen is voor mij een prioriteit. Heden ben ik niet meer politiek actief, maar de passie om me in te zetten voor toegankelijkheid is gebleven.

Antje tytgat - zorgorganisator

Antje is zorgorganisator bij de dienst Thuiszorg. Zij organiseert, samen met andere zorgcoördinatoren, de dagelijkse werking van gezinshelpsters, huishoudhulpen en poetshulpen.